Poslat nÄ›co poÅ¡tou je nÄ›kdy velice zapeklitý problém, protože potÅ™ebujeme, aby zásilka byla bez poÅ¡kození doruÄena. Nalepovací obálka je dobrou volbou.

Poštovní přeprava

Obálky

Pokud poÅ¡lete nÄ›komu důležitý dokument poÅ¡tou, tak se vyplatí ho dobÅ™e zabezpeÄit. Bůh ví, co se zásilkou vÅ¡echno pÅ™i doruÄování dÄ›je, a proto je s nárazy a otÅ™esy nutno vždy poÄítat. Základem je tedy si vybrat dobrý obal zásilky, jenž vydrží vÅ¡echno možné.

dopisové obálky

TÅ™eba pro papírové dokumenty je vhodné využít nalepovací obálky, jenž mají oproti tÄ›m obyÄejným spoustu znaÄných výhod. Nalepovací strana, opravdu hodnÄ› lepí, takže nehrozí nikoliv odtržení. Je tam z toho důvodu, aby se mohla pÅ™ilepit na krabici. Do ní můžete dát tÅ™eba návod Äi popis výrobku. KromÄ› toho, že obálka velice pevnÄ› na krabici drží, tak dosahuje vynikající pevnosti, jenž zabrání každému poÅ¡kození. Tato firma vyhoví i zakázkové výrobÄ›, takže v případÄ› potÅ™eby si můžete objednat i obálky na palety. Ty jsou velice užiteÄné ve skladÄ›, protože celou paletu s materiálem Äi zbožím můžete pÅ™esnÄ› oznaÄit. Není problém si ani nechat vyrobit obálku, jenž odolává vysokým Äi nízkým teplotám bod bodem mrazu.

Křehké věci

Základem je koupit novou lepenkovou krabici, protože i když najdete nÄ›jakou starou ve sklepÄ›, tak je velká pravdÄ›podobnost, že nemá požadované vlastnosti. Je potÅ™eba volit vhodné rozmÄ›ry, aby daný pÅ™edmÄ›t mÄ›l kolem sebe jeÅ¡tÄ› prostor na výplň, ale zbyteÄnÄ› velká krabice se jen zbyteÄnÄ› prodraží. Čím více vrstev má krabice, tak tím lépe, takže volte minimálnÄ› pÄ›tivrstvou.

sklásdaná lepsnka

Výhoda tohoto materiálu je ta, že se dá stále recyklovat, takže nezatěžuje životní prostÅ™edí. PÅ™ed koupí si nezapomeňte zkontrolovat její stav. Nyní pÅ™ichází Äas vyplnit krabici materiálem, jenž musí utlumit veÅ¡keré nárazy. Klasikou jsou noviny, ovÅ¡em ti pÅ™epravci moc nedoporuÄují, protože nedosahují takových vlastností. Mnohem lepší je tÅ™eba bublinková fólie a polystyren, takže pokud Vám nÄ›jaký zbyl z rekonstrukce Äi zateplování ta ho urÄitÄ› použijte. Hlavní Äásti vyplňte v kuse a u zbytku prostoru Vám nezbude nic jiného než ho vyplnit zbytkem, popřípadÄ› nadrobenými kuliÄkami.