Maturita, neboli „zkouška dospělosti,“ jak jí mnoho lidí přezdívá, je noční můrou většiny středoškolských studentů. O její obtížnosti by se dalo polemizovat dlouhé hodiny. Ono jde přece jen taky o to, že téměř každý rok jsou maturitní zkoušky jiné.

řada absolventů

Samotný systém maturitních zkoušek je již několik let stejný. Dělí se na dvě části:

Státní – jinými slovy společná. Tuto část musí zvládnout všichni studenti bez ohledu na to, jaký mají obor. Patří sem:

Zkouška z českého jazyka: Skládá se z písemné, slohové a ústní části. Zatímco písemná část testuje znalosti žáků ze čtyř let studia a schopnost porozumění textu, slohová část je zaměřena více na žákovu kreativitu a schopnost písemného projevu. Ústní část, ač je pro mnoho žáků nejvíce děsivá je paradoxně ta, na kterou se dá nejlépe připravit – důležitou roli zde hraje povinná četba, soubor knih, které si každý žák musí přečíst, a být schopný o nich hovořit. Také ale musí chápat historické souvislosti a dokázat text nějakým způsobem interpretovat svými slovy.
čapka na promoci

U další zkoušky má žák možnost volby: může si vybrat anglický jazyk nebo matematiku. Ač mnoho lidí dá přednost matematice z toho důvodu, že jde pouze o didaktických test, velké procento studentů maturitní zkouškou z matematiky neprojde. Angličtina, ač se skládá opět z didaktického testu, slohu a mluvené části má mnohem větší úspěšnost. Mnoho lidí polemizuje, zda – li by neměly být povinné všechny tři zkoušky.

Školní – jak její název vypovídá, není pevně daná a každá škola si ji plánuje podle svého. Na některých školách (většinou na gymnáziích) si mohou studenti vybrat, z jakého předmětu budou školní maturitu skládat. Školy se zaměřením většinou maturují z odborných předmětů, které na střední škole absolvovali.

I když mnoho lidí tvrdí, že maturita je pouze formální záležitostí, a studenti jí dostanou v podstatě zadarmo, statistiky tvrdí opak. 14% studentů letos maturitní vysvědčení nezískalo, a budou se tedy muset o něj pokusit v září znovu. Můžeme tedy jen doufat, že příští rok budou výsledky našich studentů lepší.