Jen málokterý zlozvyk je ve spoleÄnosti tak dlouho tolerován. Otázkou, jak pÅ™estat pít alkohol, se zpravidla zaÄínají zabývat dříve blízcí nemocného než on sám. V cestÄ› stojí vÄ›tÅ¡inou Å™ada skuteÄností – snadná dostupnost drogy, vÅ¡eobecnÄ› tolerantní postoj spoleÄnosti k drinkům vÅ¡eho druhu, spoleÄenské rituály, které na sebe váže, jako jsou přípitky, oslavy příchodu nového roku a spousta dalšího. ObecnÄ› jsou za podivíny ÄastÄ›ji považování striktní abstinenti než ti, u kterých je náklonost ke sklence příliÅ¡ná…

Když se ze zlozvyku stane závislost

Hranice mezi pouhou slabou vůli a regulérní závislostí může být velmi tenká. U závislosti se obecnÄ› hovoří velmi Äasto o tzv. bažení (craving), kdy nemocný nedokáže ovládat svou chuÅ¥, celou svou bytostí po návykové látce touží. Také užívaná dávka se pro dosažení požadovaného úÄinku vÄ›tÅ¡inou zvyÅ¡uje. Problém je pak potÅ™eba Å™eÅ¡it zavÄasu a pokud možno s odbornou pomocí. PrávÄ› tu nabízí i nestátní zdravotnické zařízení, které se specializuje na odvykací ÄtyÅ™týdenní pobytové programy. BÄ›hem nich si klienti nejen užijí prostÅ™edí Å¡piÄkového wellness rezortu, ale je jim samozÅ™ejmÄ› poskytována terapeutická i jiná péÄe, která pomůže dostat onemocnÄ›ní vÄas pod kontrolu.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup